Korvaus Horoskooppimerkistä
Varallisuus C Kuuluisuudet

Selvitä Yhteensopivuus Horoskooppimerkistä

Selitetty: 'oikeus tulla unohdetuksi' Internetissä

Oikeus tulla unohdetuksi antaa yksilöille mahdollisuuden pyytää organisaatioita poistamaan henkilötietonsa. Se perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR), joka on 28-jäsenisen blokin vuonna 2018 hyväksymä laki.

Selitetty:Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on nyt saavuttanut merkittävän tuomion, ja se on nyt rajoittanut yksityisyyslain soveltamista EU:n ulkopuolella

Euroopan unionin korkein oikeus päätti tiistaina, että EU:n lain mukaan 'oikeus tulla unohdetuksi' tunnettu verkkotietosuojasääntö ei koske EU:n jäsenvaltioiden rajoja. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (ECJ) päätti asian puolesta hakukonejätti Google, joka kiisti ranskalaisen sääntelyviranomaisen määräyksen verkko-osoitteiden poistamisesta maailmanlaajuisesta tietokannastaan.Päätös on tärkeä voitto Googlelle, ja siinä määrätään, että online-tietosuojalakia ei voida käyttää Internetiin säätelemään Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, kuten Intiassa.

Mikä on 'oikeus tulla unohdetuksi' EU:n lainsäädännön mukaan?

Oikeus tulla unohdetuksi antaa yksilöille mahdollisuuden pyytää organisaatioita poistamaan henkilötietonsa. Se perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR), joka on 28-jäsenisen blokin vuonna 2018 hyväksymä laki.

EU:n GDPR:n verkkosivuston mukaan oikeus tulla unohdetuksi esiintyy asetuksen johdanto-osan 65 ja 66 kappaleessa sekä 17 artiklassa, jossa todetaan:Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä (jos jokin useista ehdoista täyttyy).

GDPR:n artiklan 2 mukaan henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröityyn) liittyviä tietoja, ja rekisterinpitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka … määrittelee henkilötietojen käsittelystä. GDPR-verkkosivuston mukaan aiheettoman viivästyksen katsotaan olevan noin kuukausi.Kun Googlen kaltainen hakukoneyritys saa tietosuojalain mukaisia ​​pyyntöjä tietojen poistamiseksi, se ensin tarkistaa ja sitten poistaa linkit Euroopan unionin maakohtaisilta sivustoilta, kuten Googlen 'google.de' Saksassa. New York Timesin mukaan Google on tähän mennessä saanut yli 8,45 000 pyyntöä poistaa 33 lakh Internet-linkkiä, ja 45 % viimeksi mainituista on poistettu listalta.

Älä missaa Explainedistä: Qandeel Balochin veli tuomittiin; katsaus Pakistanin kunniamurhatapaukseenMitä asia oli Euroopan unionin tuomioistuimessa, ja mitä se teki?

Vuonna 2015 Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), Internetin sääntelyvirasto Ranskassa, vaati Googlea menemään pidemmälle kuin sen aluekohtainen linkkien poistaminen, ja määräsi hakukoneyrityksen poistamaan linkit maailmanlaajuisesta tietokannastaan. .Google kieltäytyi noudattamasta määräystä väittäen, että saman noudattaminen estäisi tiedon vapaata kulkua kaikkialla maailmassa. Tämä johti siihen, että CNIL määräsi Googlelle 100 000 euron (noin 77 lakh) sakon vuonna 2016.

Google haastoi CNIL:n määräyksen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa ja väitti, että verkkotietosuojalain täytäntöönpano EU:n ulkopuolella vaikeuttaisi pääsyä tietoihin eri puolilla maailmaa olevissa maissa, erityisesti niissä, joissa autoritaariset hallitukset hallitsevat.Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on nyt saavuttanut merkittävän tuomion, ja se on nyt rajoittanut yksityisyyslain soveltamista EU:n ulkopuolella. Se on myös huomauttanut, että EU ei voi pakottaa 'oikeutta tulla unohdetuksi' maihin, jotka eivät tunnusta tällaista oikeutta.

Jaa Ystäviesi Kanssa: